Descobre a Galicia costeira

Galicia é unha rexión española situada no noroeste da Península Ibérica. Consta de 4 provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. O seu capital está situada en Santiago de Compostela, en cuxa catedral repousan os restos do Apostol Santiago e onde cada ano finalizan decenas de miles de peregrinos o seu particular Camiño de Santiago.

As cidades máis importantes de Galicia son Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Ferrol, Pontevedra, Lugo; entre outras.

Santiago de Compostela. Capital de Galicia

As comunicacións melloraron nas últimas décadas, aínda que queda moito por facer. Galicia dispón de 3 aeroportos (Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña) que comunican con diferentes capitais europeas e con outros continentes. Tamén dispón de servizo ferroviario que a une co resto da Península. Dispón dunha rede de autoestradas, autovías e estradas que vertebran o tráfico automobilístico da comunidade con outras comunidades máis próximas e Portugal.

Desde sempre Galicia deuse a coñecer ao mundo como terra rica en produtos do mar e gandería. Recoñecida pola súa gastronomía e a súa cultura. Terra de grandes poetas e escritores como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Val Inclán, Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, Manuel Murguía e o premio Nobel en 1989 Camilo José Cela; ademais doutros moitos. Prolífica en artistas da pintura e a escultura.

Alvedro, Aeropuerto de A Coruña

A súa poboación ante a falta de oportunidades pasadas e presentes está habituado a emigrar. Latinoamérica, Alemaña, Suíza, Reino Unido e Francia son países onde é fácil atopar un galego. O espírito dos galegos por levantarse ante a adversidade failles levanta a admiración do resto.

En canto a outro tipo de industrias, ademais da pesca e a agricultura, destacar sectores como o naval, o automobilístico e o sector servizos.

Galicia está chea de de contrastes. Nela atopará multitude de lugares a visitar rodeado de xente hospitalaria e servicial, xente orgullosa dos seus costumes e da súa cultura.

Rosalía de Castro. Escritora ilustre

Galicia é rexión de moitas festas ao longo de todo o ano, sendo o verán onde se multiplican.

Rexión azul bañada polo Océano Atlántico en 3 das súas provincias. Zona asolagada de variadas e múltiples praias.

Rexión verde chea de pequenos montes e algunha que outra montaña. Grandes prados e numerosos camiños articularon desde a antigüidade o comercio entre poboacións.

¡Galicia, rexión por descubrir!